Projektbeskrivning

Acid Cleaner

är en modern och effektiv ersättningsprodukt till traditionella starka syror – baserad på organiskt salt.

Användningsområde

OneRemove Acid Cleaner används inom fasadtvätt för att avlägsna salpeterutfällningar på tegelfasader. Produkten löser även murbruk och betongslöjor på nyproducerat murverk och kan även användas för tvätt av fogar, betongbilar och annan utrustning.

Bruksanvisning

Börja med att täcka eventuella ytor som inte ska rengöras – även glasytor. Förfukta ytan som ska rengöras med vatten. Applicera därefter produkten med borste eller lågtryckspruta och låt den verka 3 – 5 minuter – låt inte produkten torka in utan applicera ytterligare en gång vid behov. Bearbeta med en borste vid tjockare lager förorening. Spola av ytan noggrant med hetvattenhögtryckstvätt 50 – 90 bar, nedifrån och upp.

  • Mycket effektiv och säker ersättningsprodukt där traditionella syror inte får användas
  • Svag doft
  • 50 – 70 % effektivare än fosforsyra och citronsyra
  • 10 liter
TDS