Projektbeskrivning

OneTab Pro Run Off

Är en miljöriktig avrinningstablett som enkelt löses upp i vatten. Ett superkoncentrat-system för fordonstvätt och som gör att man slipper transportera vatten.

Användningsområde

För exteriör tvätt av tåg, metro, spårvagn, industrilackerad metall och glas. Används i skölj- och torksteget för att få fordonen vattenfria och torra efter tvätt.

Bruksanvisning

One Tab Pro Run Off doseras först upp till ett önskat koncentrat efter nedan dosering:

200 liters behållare: 16 kg tabletter till 200 liter vatten.

Därefter doseras produkten i befintlig blandningsutrustning enligt leverantörens rekommendationer.

  • Miljöriktig och helt fri från VOC
  • Minimerar plastförpackningar och returemballage
  • Minimerar transporter på vägarna
  • Minimerar lagerplats och hanteringskostnader
  • Effektiv med bra avrinnings- och torkegenskaper.
  • Ekonomisk i bruk
  • 4 kg säck
TDS