OneTab Pro Stone & Wood är en lätt alkalisk rengöringstablett med oxiderande effekt för bl.a. fasadtvätt. Ett miljöriktigt superkoncentratsystem som gör att man slipper transportera vatten. Produkten kan även appliceras och få en långtidsverkan från 1 dygn upp till 2 veckor utan direkt avspolning med vatten – utan där istället väder, regn och vind med tiden transporterar bort den upplösta smutsen från ytan.

  • Effektiv rengöringseffekt men skonsam mot underliggande material
  • Angriper inte aluminium, glas eller plast.
  • Tar bort obekväma dofter orsakade av organiska ämnen så som urin, spyor, matrester, sopor mm.

Levereras i kartong, 4kg (100 st 40gr tabletter) 5 – 10 tabletter till  5 liter vatten –  beroende på  objektets   nedsmutsnings  grad.