Surface Products väljer att registrera ytterligare produkter hos Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.
Nedan listade produkter är nu godkända hos Byggvarubedömningen: