Våren 2020 blev OneRemove Graffiti Remover X första professionella produkt att erhålla Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Men vi nöjer oss inte där. 

Vi eftersträvar kontinuerligt att ta fram ett sortiment för användning inom sanering av klotter och rengöring med målet att helt eller delvis  eliminera användningen av traditionella lösningsmedel, VOC, utan att kompromissa med effekten och vi gör det med den absolut modernaste tekniken för effektiva lösningar för skydd och skötsel av dina fasader, tåg och bussar.

Som produkt nummer två får vi dessutom presentera OneRemove Graffiti Remover X Gel

som erhållit Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

OneRemove Graffiti Remover X Gel är en miljöriktig VOC-fri klotterborttagare för ytor som blivit nerklottrat med sprayklotter, silverfärg, guldfärg, tectylspray, färgbomber och tusch. Gelen gör att produkten ”hänger” kvar på våta ytor, blir oerhört effektiv i sitt uppdrag att eliminera klotter och dessutom gör att det går åt mindre produkt.

Produkten används exteriört och interiört på tåg, metro, spårvagn, buss, industrilackerad metall, glas, textil och aluminium. Klottersanering på fasader och ytor av betong, tegel, granit, marmor sandsten, klinker, terrazzo och kalksten.

För mer information:

Bo Sundkvist
bosse@surfaceproducts.se