OneTab Pro Run Off

2021-04-12T14:15:16+00:00

Är en miljöriktig avrinningstablett som enkelt löses upp i vatten. Ett superkoncentrat-system för fordonstvätt och som gör att man slipper transportera vatten.

OneTab Pro Universal

2021-04-12T14:18:33+00:00

OneTab Pro Universal är en miljöriktig VOC-FRI lätt alkalisk tablett som enkelt löses upp i vatten. Ett superkoncentrat-system för interiör rengöring och som gör att man slipper transportera vatten.

OneTab Pro Brush Shampoo

2021-04-12T14:18:01+00:00

OneTab Pro Brush Shampoo är en miljöriktig VOC- FRI lätt alkalisk tablett som enkelt löses upp i vatten. Ett superkoncentrat-system för fordonstvättar som gör att man slipper transportera vatten.

OneTab Pro Acid Wash

2021-04-13T22:06:05+00:00

OneTab Pro Acid Wash är en miljöriktig VOC- FRI sur tablett som enkelt löses upp i vatten. Ett superkoncentrat-system för tågtvättar samt industriell rengöring som gör att man slipper transportera vatten.

OneTab Pro Alkaline Wash

2020-11-04T11:30:15+00:00

OneTab Pro Alkaline Wash är en miljöriktig VOC-FRI lätt alkalisk tablett som enkelt löses upp i vatten. Ett superkoncentrat-system för fordonstvättar samt industriell rengöring som gör att man slipper transportera vatten.

Till toppen